Dla każdego klienta, dla którego czas oraz odpowiedni zysk uzyskany z nieruchomości jest kluczowym aspektem inwestycji oferujemy usługi związane z prowadzeniem inwestycji na każdym etapie rozwoju projektu, począwszy od analiz, zarysów koncepcyjnych poprzez procedury pozwoleniodawcze, przygotowanie przetargu na wykonawstwo aż do etapu projektu wykonawczego i nadzorów na budowie.
Tego typu koordynacja pozwala przyspieszyć i zoptymalizować koszty wszystkich projektów niezależnie od ich skali.

Oferujemy poniższe usługi według zapotrzebowania konkretnego zlecenia:

Analiza nowego projektu – przeprowadzanie studium możliwości zainwestowania w działkę/nieruchomość.

Projekt budowlany – przygotowanie szeregu koncepcji projektowych wg wcześniej przeprowadzonych analiz i wytycznych inwestora, przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego, pozwalającego na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Czynności administracyjne – Warunki Zabudowy, zgłoszenia robót, pozwolenie na budowę/rozbiórkę , uzyskiwanie kompletu wymaganych prawem pozwoleń, zgód, opinii, oraz formalności niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Projekt przetargowy – przygotowanie projektu wielobranżowego pozwalającego na wykonanie kompleksowej wyceny prac budowlanych.

Przetarg na wykonawstwo – koordynacja ofert, wybór wykonawców.

Budowa – nadzór inwestorski i projektowy.

Projekt wykonawczy – stanowi uszczegółowienie projektu przetargowego, w którego skład wchodzi odpowiednia ilość detali gwarantujące prawidłową realizację prac budowlanych.

Projekty wnętrz lokali – w większości przypadków na potrzeby komercjalizacji (tj. na potrzeby najemców lub nabywców lokali) wykonywane są projekty wnętrz dostosowane do specyfiki przyszłego użytkownika.